Transkriget?

 

Det ska visst sändas ett uppdrag granskning-program som ska heta transkriget. Vilket krig kan man undra? Att människor måste acceptera att det finns en skala för vad som är manligt och kvinnligt? Alltså inte svart och vitt, objekt och kategorier. Vissa älskar ju diagram och byråkrati. De kanske måste kriga för att ta en titta utanför sina prydliga staplar. Men för transpersoner är det egentliga kriget över när man accepterar sin livssituation och får sina behandling/stöd/hjälp. Att omgivningen fortsätter att attackera en får stå för omgivningen.

 

Transpersoner har funnits i alla tider och i alla länder. Det är ingen sjukdom utan en fysisk och känslomässig situation, där kroppen är ett hinder. Och, ja, vi tar gärna emot hjälp så att vi också kan få finnas i världen med en kropp som arbetar för en och inte emot en. Förr kanske man tatuerade åt kvinnligt/manligt håll eller band in brösten med bambu. Nu finns en sjukvård som kan hjälpa oss att vara dem vi är. Det är en livsresa likt alla andra livsresor, som om man föddes med en fobi, adhd, eller en sned fot, sådant som begränsar livet för en, sådant man behöver så mycket hjälp man kan få för att hantera, medicinsk som psykologisk.

 

Det finns en grupp som inte vill kategoriseras som annat än queer eller icke-binära, men för majoriteten av transpersoner vill man bli sedd som kvinna respektive man. Som transperson ändrar man sig i regel inte. Man är vad man är, en kvinna eller en man, från födseln född i fel kropp. Andra människor ser på sig själv och kön på andra sätt, det kan vara politiskt, andligt, existentiellt, konstnärligt uttryck. Att vara transperson är specifikt och skiljer sig från andra behov och uttryck.

 

När man har erkänt situationen vet man, det man egentligen alltid har vetat. Då är det raka spåret vad en själv beträffar. Till uppdrag granskning skulle jag vilja säga, dra inte in oss i smutsiga debatter, det där har inget med transgender att göra, vi är bara vanliga människor som gör det bästa av situationen vi föddes in i. Att en behandling går fel eller att någon ändrar sig har inte med själva transsexualiteten att göra, försök istället förstå, försök lyssna, det handlar om vad det är att vara människa.