Lilla fågel flyg

Förord: Det du nu kommer att få läsa är en bok som behandlar tematiken dissociation. Jag fick diagnosen DID år 2009 och skildrar i denna bok - bland annat - mina egna upplevelser av dissociativ identitetsstörning, DID. Få har i dagsläget hört talas om DID, som tidigare benämndes multipel personlighetsstörning. Filmen ”Sybil” kom på sjuttiotalet och skildrar hur tillvaron med DID kan se ut. Ändå tog det många år för psykiatrin att godta diagnosen. Under åren växte också förståelsen för vad trauma är. DID är inte en personlighetsstörning utan en dissociativ störning som har med svåra trauman att göra. Jämfört med ”Sybil” och Hollywoodversionen av DID, ”Split”, är störningen ofta mer lågmäld, mindre dramatisk. Varje människa med DID är unik och delarna formas utifrån individuella upplevelser och personlighetsdrag. Jag vill berätta min historia för att öka kunskapen och förståelsen för såväl barndomstraumans påverkan på psyket som DID.