Us kids in Wonderland

”Vi barn i Underlandet” är min självbiografi och den skildrar de trauman jag upplevt under livets gång. Jag har skrivit om det svåraste och det finaste jag har varit med om, har gjort det för livets skull, för hoppet, för kraften som bor i var och en. Boken är sårbar och personlig och väjer inte för något. Jag protesterar mot min roll som hackkyckling, har samma rätt att leva som alla andra.

Boken fokuserar och skildrar trauma, som är komplext. Det är också viktigt att så många som möjligt sätter sig in i vad trauma är och diskuterar det. Trauma är som brutna ben och ska inte behandlas som en sjukdom.

Traumatiserade behöver akut vård och varsam rehabilitering och hur ska man kunna få det om ingen vill prata om de brott vi utsatts för; brott och trauman som har blivit som tidskapslar inuti, som skapar kaos och lidande när de spricker. Ingen har rätt att sparka på den som redan ligger.

Quotes from the book

"Hell Hotel rests quietly on the hill. Now it was just a building like any other. At night it was full of dreams. Here resided the people who were searching for the broken link. In the silence she felt their flames. It gave her courage.
Staying at the hotel had been overwhelming in all its emptiness, something she never could have imagined that other night under the stars in Östermalm. It had appeared before her and sucked her in like sinking hole. And still, this place had saved her life.
Now she was stuck in the hole, with no qualities other than those that could be measured by a dose of psychotropic drugs, and she now felt as mute and edgy as the inventory, plundered of her personality, her flame.
Was there anything left?
I'm here.
To think it was the same stars and the same sky that had followed her path.
"I've lost everything," Anna said.
No, the sky replied.
But how can I go on? Where will I go? I am alone, so very alone. Maybe she heard voices now too, but on those last starry nights the stars in space gave her so much courage that she chose to face the darkness. And face it again. For where, if not in the darkness, could one begin to sense the light?"

"Inspiring, instructive and ahead of its time." - Tomas Söderkvist, counselor at Rise.

"A personal story that really shows a person's possibilities, despite poor conditions.
The book is very nicely written and shows hope, courage and change. But it is also a testimony of
years of lack of effort on the part of society. Read it, you won't regret it!" - Annica Lilja Ljung, trauma therapist and author.