Emma och Tobias, ärret och känslorna

En bok till barn som har utsatts för incest och till släkt, fosterfamiljer, behandlare, dagis- och skolpersonal. Boken passar barn från fem år och uppåt.

Berättelsen handlar om en pojke, Tobias och en flicka, Emma och jag som författare gör en mjuk vandring genom smärtan och förvirringen efter sexuella övergrepp. Inga övergrepp beskrivs i detalj utan fokus är på människovärdet och bekräftelse av barnen och vissheten om att livet kan bli fint att leva igen.

Det blir ett ärr på hjärtat efter svåra händelser men hjärtat funkar lika bra för det och du är precis som du ska vara, unik och värdefull.

”Det finns en sådan värme i språket och författaren kan beskriva väldigt komplicerade saker så att ett barn kan förstå”. – Susanne Palm, bibliotekarie

”Otroligt att man kan skriva så när man har varit med om detta”. – Bengt Söderström, Allmänna Barnhuset

”Min favorit”.- Danni