DÄR UTE

Jag tänker att livet börjar långt innan man föds, långt innan man blir sina föräldrars barn, elever, grannar, farföräldrar. Det börjar som ett öde någonstans i universum.

IDENTISKA

Hos identiska tvillingar, som genetiskt sätt anses vara kloner, en och samma människa, märks skillnader när den ena identiska tvillingen blir sjuk men inte den andra. Endast en av dem utvecklar cancer eller bipolär sjukdom. Man tror att detta kan ske på grund av tidiga omständigheter i livmodern, små förändringar som lutade ens DNA åt det ena eller andra hållet. Andra sjukdomar, som alkoholism, drabbar ofta båda tvillingarna, i lika hög grad. Kan det då vara familjedysfunktion som triggar alkoholism-genen? Och vad är familjedysfunktion? Jo, en massa laddad energi.

SKILLNADER

Vi påverkas av allt möjligt på alla möjliga olika sätt. En del saker är ärftligt betingat, annat socialt. Identiska tvillingar som separeras och växer upp på olika håll blir ofta extremt lika. De får hustrur och barn i samma ålder och med samma namn och väljer samma yrken. De har alltid haft en känsla av att en del av dem fattas. Deras eko av varandra är extremt starkt. Faktiskt blir det större skillnad på tvillingar som växer upp tätt ihop. De blir sammanbuntade till en och samma person och revolterar mot det genom att finna egna vägar att gå. Somliga av dem, alltså. Andra gillar att vara radarpar.

ÖDET

Jag tror att alla människor har en uppgift, en mening, ett syfte. Tvillingerfarenheten till exempel är menad och den började innan något DNA bildas. Själen är drivkraften. Bandet mellan tvillingarna började innan den första cellen delades. Är man tvilling så är man tvilling. Vart sedan relationen tvillingarna emellan för dem är ödet, eller meningen. Livsresan.

Det är vanligt att en graviditet börjar med två foster, men att det ena dör i livmodern. Tvillingskapet följer med det överlevande barnet, outtalat eller uttalat. Tvillingen blir den inre rösten, kompassen, stödet. Ja, och sorgen – och vad är sorg om inte kärlek?

RELATIONER

Föräldrar skapar inte sina barn, de bara lånar dem DNA från den stora DNA-banken. Man föds som den man är. Visst påverkas man hela livet av andra människor inklusive sina föräldrar. Men man är den man är oavsett. I en musikalisk familj kanske tre av fyra barn har dragits dit för att ägna livet åt musik, medan det fjärde har dragits dit för att prövas och stå upp för sig, hitta sin kraft, ge av sina egna gåvor. Barn är ibland främlingar. Modiga och underbara. En rikedom av kunskap åt ett par föräldrar som inte förstår och måste söka djupast inuti.

SÖKA SVAR

Det finns identiska tvillingar som skiljer sig åt vad gäller sexuell läggning och könsidentitet. Många gånger är bara den ena tvillingen homosexuell eller transsexuell, men ibland är det båda två som är det. Man vet inte var könsidentitet börjar eller hur det formas. En del tror att det är hormoner i livmodern och det är mycket möjligt som bidragande faktor. Men varför kan då bara den ena tvillingen påverkas och inte båda två?

LIVETS KRAFT

Jag tror som sagt också på energier och öde. Att det är meningen att en själ ska prövas medan den andra ser på. Att vi ska förlora varandra och finna varandra, gång på gång. Allt är en resa. Allt är en dans, i relation till andra människor. Vem är jag? Vad är jag? Och hur påverkar det dig? Drivkraft. Kraft är kraft och kraft är kärlek, som inte kan värderas. Vi hör ihop i dansen, alla, allting.