EMPATITEST

5% av alla övergrepp anmäls och 5% av dem leder till åtal, så tala om en epidemi.

Vi medicinerar offren, ger diagnoser till var och en, sätter in dem i sjukvårdssystemet där de objektifieras, kritiseras, förminskas och hamnar i fattigdom, skuld, skam.

Man utverkar tester för allt och delar frikostigt ut dem till varje unge. Men man utformar inte tester som utröner empatistördhet, närmare bestämt narcissisim och psykopati. Och, ja, särskilt psykopati föds ju barn med, som en brist i pannloben.

EMPATISKOLA

Man har särskolor för andra funktionsvariationer, så varför inte ha specialprogram som fokuserar på empati?

VÅGSKÅLEN

Ingen mamma vil väl höra att den nya bebisen har ett tomrum i pannloben, men med rätt stöd klarar man det också och barnet kan ju få behandling, som faktiskt gagnar samhället. Istället för att betala miljoner i sjukbidrag åt de våldtagna och misshandlade som offras på nytt med programmering som leder till skadliga relationer och upprepning. Man gör brottsoffer till sjukdomar i vårt samhälle. Men det är i sig sjukdomen.