Elliot Ellen Kellman, romaner, skönlitteratur, dikter2024-02-07T21:44:17+01:00

Hej, jag heter Elliot Kellman

Jag är författare som alltid har trott på livet men som också har svåra barndomstrauman i bagaget. Mina trauman, som jag har skrivit om i boken ”Vi barn i Underlandet”, har jag nu bearbetat länge och djupgående och jag ser mig själv som relativt hel och hållen idag. Jag har alltid älskat språk och att grunna på liv och existens. Du kan läsa mer om psykologi, existentiella frågor, trauma och identitet i bloggen som jag har här på hemsidan. Jag har gett ut sex böcker för barn och vuxna med den gemensamma nämnaren: se människor i utsatthet och utanförskap. Jag skriver mot förtrycket och dysfunktionen. Livet tror jag på och vill lyfta fram det fina, likaväl som det allra svåraste – att sprida kunskap om trauma känns viktigt. Mina barndomstrauman gjorde att jag utvecklade ett dissociativt tillstånd, kallat DID. Min senaste bok ”Lilla fågel flyg” är en autobiografi som beskriver livet med DID. Jag har kunnat bevara mitt innersta jag och min tro på livet, kanske tack vare att jag utvecklade detta inre skyddssystem. Mitt liv har inneburit riktiga prövningar, men att läka innebär förnyad kraft. Där finns hoppet och glädjen.

”There is a crack in everything, that’s how the light gets in.” – Leonard Cohen

Lite mer om livsresan

Nästan som grädde på moset – eller i alla fall vidare på mitt ihållande tema identitet – har livsresan också inbegripit att jag har bytt juridiskt kön. Det finns mycket att säga om att vara transperson, kanske det viktigaste är att trans handlar om livskvalitet. Mina två djupdykningar – traumaläkningen och könsidentiteten – har pågått parallellt, och det viktigaste för mig är att kunna vara genuint jag. Fastän könsidentitet är medfött till skillnad från trauma så är allt en del av livet. Och livet skriver jag om på ett allmänmänskligt sätt i aforism-boken ”Fönstervy”, som passar bra som redskap för uppsatskrivning i skolan. Vem är jag? Hur är det egentligen? Vart är jag på väg? Sådant vi funderar på utifrån våra egna resor. Den handlar kort och gott om det härliga, hemska, svåra och fina livet, som vi alla tampas med på våra egna sätt.

SENASTE ROMANER & POESI

Barn & Ungdom

Till toppen