Elliot Ellen Kellman, romaner, skönlitteratur, dikter2023-03-15T13:11:24+01:00

Hej, jag heter Elliot Ellen Kellman

Jag känner en glädje i att få utforska livets komplexitet med språket. När jag var liten och levde under hot i hemmet kände jag ändå en mening med allt när jag kunde beskriva en människas egenskaper, jag fick en fristad när jag kunde leva mig in i en händelse eller göra en dikt av det som kändes smärtsamt.

Idag vill jag skriva om det som är svårt att prata om; om barn och vuxna som far illa. Jag skriver mot förtrycket, mot psykisk ohälsa. Jag tror på livet och vill lyfta fram det fina, likaväl som det allra svåraste. Mitt eget liv har inneburit hårda prövningar, men att läka och lära innebär förnyad kraft och glädje. Intervju med mig finns här angående psykvården, trauma, läkning och hitta sig själv: https://www.ebesforlag.se/ebes-förlags-författare-inpå-livet

”Vill man ha ett nervöst sammanbrott behöver man bara trycka på knappen på näsan.”

Lite mer om livsresan

Livsresan inbegriper också att jag sedan ett antal år tillbaka har bytt juridiskt kön och lever som man idag, därför har jag lagt till Elliot till mitt namn. Det finns mycket att säga om att vara transperson, kanske det viktigaste är att trans handlar om identitet och livskvalitet, om att kunna få leva som sig själv. Och det är en enorm befrielse att slutligen kunna göra det.

SENASTE ROMANER & POESI

Barn & Ungdom

Till toppen