Elliot Ellen Kellman, romaner, skönlitteratur, dikter2023-08-15T01:23:48+02:00

Hej, jag heter Elliot Kellman

Jag är författare med extrema barndomstrauman i bagaget. Mina trauman innebär att jag utvecklade ett dissociativt tillstånd, kallat DID. Det finns fortfarande mycket att förstå runt diagnosen, som ofta missuppfattas. Min senaste bok ”Lilla fågel flyg” är en psykologisk thriller som beskriver livet med DID. Jag har alltid älskat språk och att grunna på liv och existens. Du kan läsa mer om psykologi och existentiella frågor, trauma och DID i bloggen som jag har här på hemsidan. När jag var liten kände jag mening när jag kunde beskriva en människas egenskaper, jag fick en fristad när jag kunde leva mig in i en händelse eller göra en dikt av det som kändes smärtsamt. Idag har jag gett ut åtta böcker för barn och vuxna med den gemensamma nämnaren: se människor i utsatthet och utanförskap. Jag skriver mot förtrycket, mot psykisk ohälsa. Jag tror på livet och vill lyfta fram det fina, likaväl som det allra svåraste. Mitt eget liv har inneburit riktiga prövningar, men att läka och lära innebär förnyad kraft. Där finns glädjen.

”Vill man ha ett nervöst sammanbrott behöver man bara trycka på knappen på näsan.”

Lite mer om livsresan

Livsresan inbegriper också att jag sedan ett antal år tillbaka har bytt juridiskt kön och lever som man. Det finns mycket att säga om att vara transperson, kanske det viktigaste är att trans handlar om identitet och livskvalitet. Och det är en enorm befrielse att slutligen kunna vara hemma med sig själv. Gender är inte direkt förknippat med trauma, utan dessa två resor, traumaläkningen och könsidentiteten har pågått parallellt. Men allt är en del av livet och livet skriver jag om på ett allmänmänskligt sätt i aforism-boken ”Fönstervy”, som passar bra som redskap för uppsatskrivning i skolan. Vem är jag, vem var jag, vad vill jag bli? Sådant vill alla funderar på ibland utifrån våra egna livsupplevelser. Ni kan köpa böcker via Bokus eller beställa signerade direkt av mig genom att mejla kellman.ellen@gmail.com.

SENASTE ROMANER & POESI

Barn & Ungdom

Till toppen